SMÚTOČNÁ SPRÁVA

Dňa 16.06.2020 nás navždy opustil p. Milan Provazník vo veku 55 rokov.