SMÚTOČNÁ SPRÁVA

Dňa 30.05.2020 nás navždy opustila p. Anna Černeková vo veku 74 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude 05.06.2020 o 14:30 v Kunove.