SMÚTOČNÁ SPRÁVA

Dňa 06.05.2020 nás navždy opustil p. Ján Solárik vo veku 61 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok dňa 11.5.2020 o 13.00 hod, sv.omša v kostole sv.Zuzany v Radimove.