smutočná správa

Dňa 04.04.2020 nás navždy opustil náš spoluobčan p. Cyprián Hubený vo veku nedožitých 97 rokov. Česť jeho pamiatky !