Sčítanie Obyvateľov 2021 – dosčítanie

Od 3.5.2021 prebieha v našej obci asistované sčítanie obyvateľov. Asistované sčítanie bude trvať do 13.6.2021. Občania, ktorí sa z akýchkoľvek dôvodov nesčítali sami, môžu prísť na kontaktné miesto ktoré je zriadené na Obecnom úrade kde sa môžu sčítať sami alebo prostredníctvom asistenta sčítania. Občan, ktorý sa nemôže zo zdravotných dôvodov dostaviť na Obecný úrad, môže požiadať o službu mobilného asistenta sčítania, ktorý občana na požiadanie sčíta priamo v domácnosti. Požiadať o asistované sčítanie môžete na tel.č.034 6683938, 0904585414, kde si dohodnete návštevu mobilného asistenta.