Roľnícke DruŽstvo petrova ves

Predstavenstvo Roľníckeho družstva Petrova Ves pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu družstva, ktorá sa bude konať 22.6.2021 t.j. v útorok o 10.00 hod. v Kultúrnom dome Petrova Ves. Odchod autobusu od autobusovej zastávky o 9.30 hod.