Revízia plynových zariadení

Dňa 14.4.2022 bude Revízna Spoločnosť SR s.r.o. Bratislava v našej obci zisťovať záujem o revízie plynových zariadení. Občania budú kontaktovaný osobne alebo telefonicky. Rozhodnutie o vykonaní revízie je na rozhodnutí občana.