PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

Dňa 20.03.2020 bude v obci prerušená distribúcia elektrickej energie v čase od 08:00 hod do 14:00 hod v nasledovných častiach obce:


Odbočka Krenovice č.80

Odbočka Hrubej strany č.1

Gombár č.229

Hrubá strana č.25, 39, 41, 42, 42/VE, 44, 45, 45/VE, 47, 231

Krenovica č.41, 61, 63, 64, 65 67, 68, 69, 73, 82, 83, 85, 87, 88, 238/BL

Párovce č.53, 71, 74, 76/OP, 77, 81, 227, 227/OP, 231, 231/OP, 231/VE