Prerušené vyučovanie

Riaditeľka ZŠ s MŠ Unín oznamuje, že na základe usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR sa prerušuje vyučovanie na všetkých školách a školských zariadeniach v období od 16.3. do 27.3. 2020 vrátane. Žiaci ZŠ s MŠ Unín dostanú inštrukcie k samoštúdiu od svojich vyučujúcich prostredníctvom elektronickej komunikácie, virtuálnej knižnice, sociálnych sietí. Dôrazne žiadame všetkých rodičov a žiakov, aby zodpovedne dodržiavali preventívne opatrenia a pohybovali sa len v domácom prostredí. O priebehu ďalších možných mimoriadnych opatrení Vás budeme pravidelne informovať prostredníctvom webovej stránky školy a obecného rozhlasu.