Prerušená prevádzka ZŠ s MŠ Unín

PRERUŠENÁ PREVÁDZKA ŠKOLY Z dôvodu predchádzania vírusovým ochoreniam a rizika prenosu nového koronavírusu v školskom kolektíve bude ZŠ s MŠ Unín od 11. marca 2020 do 13.marca 2020 uzavretá. Nebude prebiehať vyučovanie v základnej škole, materskej škole, nebude v prevádzke školská jedáleň a školský klub detí. Vyučovanie a prevádzka školských zariadení bude (predbežne) pokračovať v pondelok 16.marca 2020. Žiakom sa doporučuje nezdružovať sa a zdržiavať sa v domácom prostredí! O priebehu ďalších možných mimoriadnych opatrení Vás budeme pravidelne informovať prostredníctvom našej webovej stránky a obecného rozhlasu..