PREDAJ STROMKOV

Firma Kohaplant ponúka na predaj ovocné stromky, kríky , ruže. Predaj sa uskutoční 18.04.2020 v sobotu od 12:00 do 12:30 hod. u sv. Floriána.