PREDAJ PRIESAD, KVETOV

Dňa 08.05.2020 v piatok od 07.00 hod. do 13.00 hod a 09.05.2020 v sobotu od 08:00hod do 13:00 hod prebehne predaj priesad, kvetov od predajcu z Kvetinových dní. Predaj prebehne v obci Kátov na parkovisku oproti MŠ pri dodržiavaní
hygienických pravidiel.