POZVÁNKA na uninskÉ Hody

Piatok 14.08.2020 diskotéka pre mladých, hrá DJ Luke z Brna

Sobota 15.08.2020 Hodová zábava do tanca a na počúvanie hrá hudobná skupina Top Stars

Nedeľa 16.08.2020 posedenie pri heligónke s bratmi Šedivými z Borského Mikuláša.

Miesto konania: ihrisko TJ Unín