Pozvánka na prednášku

OcÚ pozýva všetkých občanom a hlavne dôchodcov na odbornú prednášku Kriminalita na našom území.
Dozviete sa informácie, návody ako reagovať na podvodné telefonáty napr. o havárii rodinného príslušníka
za zámienkou vylákať z Vás finančnú hotovosť a iné. Prednášku zabezpečuje pracovník Ministerstva
vnútra SR o 14:00 hod v KD Radimov dňa 23.10.2018