Pozvánka – Mesiac október úcta k starším

Obecný úrad pozýva všetkých dôchodcov na posedenie do KD v nedeľu 16.10.2016  o 14.00 hod pri príležitosti                                „Mesiac október – úcta k starším“