pozvánka

Urbariálna spoločnosť Radimov pozýva svojich členov na besedu, za účelom oboznámenia a prerokovania návrhov na podnikanie s majetkom urbariálnej spoločnosti v Radimove. Beseda sa uskutoční v pondelok 18.3.2019 o 18,00 hod v zasadačke KD Radimov.