Pomoc Morave

Pod záštitou obcí Radimov, Petrova Ves a Letničie bol zriadený transparentný darovací účet pre obyvateľov obcí na Morave postihnutých tornádom. číslo účtu: SK08 5600 0000 0026 5298 3021 Finančné príspevky môžete posielať na uvedený účet do 15.8.2021