POĎAKOVANIE Triedenie odpadu

Ďakujeme, že sa snažíte triediť odpad a tým ste prispeli k získaniu certifikátu pre našu obec. Uvedomujeme si, že množstvo vytriedeného odpadu sa bude zvyšovať len vďaka obyvateľom, ktorí budú k triedeniu pristupovať zodpovedne. Výsledky ukazujú, že osveta a vzdelávanie sú najlepšou cestou ako motivovať obyvateľov k tomu, aby sa odpad triedil správne a množstvá vyseparovaného odpadu sa zvyšovali. Prosíme preto, aby ste k triedeniu odpadov pristupovali zodpovedne a snažili sa vytriediť z odpadu čo najviac. Stále máme ešte v tomto smere rezervy. „ĎAKUJEME VÁM“