PILATES

PILATES – svalové cvičenie. V našej obci bude každú stredu od 17.06.2020 v kultúrnom dome o 18:30 hod.