Pálenica Unín

Obec Unín zaháji od 20.8.2021 prevádzku v obecnej pálenici. Záujemcovia o pálenie sa môžu prihlásiť u vedúceho pálenice p.Petra Hoferku na tel.č.0908 278 688.