Oznam

Dňa 26.02.2021 t.j.v piatok MUDr.Land neordinuje, súrne stavy konzultovať so sestrou, ktorá bude na ambulancii od 6,30 -11.30 hod.

Oznam zš s MŠ unín

Riaditeľka ZŠ s MŠ Unín oznamuje rodičom detí a žiakov, že na základe Uznesenia vlády SR č.77 z 5.2.2021 sa musia i naďalej pri prezenčnom vyučovaní detí a žiakov v MŠ a ZŠ preukázať rodičia aj zamestnanci školy negatívnym testom nie starším ako 7 dní. Preto, aby mohlo pokračovať od 15.2.prezenčné vyučovanie žiakov I.stupňa a detí MŠ musia deti v pondelok ráno znova predkladať nové vyhlásenia o bezinfekčnosti a kópie negatívnych testov jedného zákonného zástupcu (alebo niektorú z výnimiek).

OZNAM

Oznamujeme občanom, že dňa 10.02.2021 t.j. v stredu MUDr.Landl nebude ordinovať. Súrne stavy konzultujte so sestrou, ktorá bude na ambulancii od 6,30 – 12,30 hod.

Oznam ZŠ Unín

Riaditeľka ZŠ s MŠ Unín oznamuje zákonným zástupcom detí, že na základe usmernenia ministerstva školstva a po dohode so zriaďovateľom bude od 8. 2. 2021 otvorená prevádzka Základnej školy s materskou školou Unín pre všetky deti z materskej školy a pre všetkých žiakov 1. stupňa základnej školy. Podmienkou nástupu dieťaťa do materskej školy a základnej školy je testovanie jedného zákonného zástupcu dieťaťa s negatívnym výsledkom. Dieťa musí pri vstupe do budovy odovzdať Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti, ktoré nájdete na webovej stránke školy. Bez vyplneného a podpísaného tlačiva nebude možné, aby dieťa vstúpilo do priestorov školy. V prípade, že  Vaše dieťa nenastúpi na prezenčnú výučbu, je potrebné odhlásiť ho z obeda u vedúcej školskej jedálne. Žiaci II. stupňa sa i naďalej budú vyučovať dištančne.