Pálenica Unín

Obec Unín zaháji od 20.8.2021 prevádzku v obecnej pálenici. Záujemcovia o pálenie sa môžu prihlásiť u vedúceho pálenice p.Petra Hoferku na tel.č.0908 278 688.

LEkár

Dňa 6.8.2021 MUDr.Landl neordinuje. Zástup dospelých MUDr.Uhlíková Holíč, deti MUDr.Vicenová Skalica. Sestra na ambulancii od 6.30 do 10.30 hod.

Lekár

MUDr.Landl od 26.7.2021 do 30.7.2021 neordinuje. Zástup pre deti MUDr.Vicenová – Skalica, pre dospelých MUDr.Uhlíková – ZS Holíč. Sestra na ambulancii od 6.30 – 12.30 hod.

Urbarníci v uníne

Dňa 1.8.2021 o 14.00 hod. sa v Kultúrnom dome v Uníne uskutoční valné zhromaždenie spoločnosti Urbarníci v Uníne. Prezentácia členov bude pol hodiny pred začiatkom zhromaždenia. Kto sa nemôže zúčastniť rokovania valného zhromaždenia, môže sa nechať zastupovať na základe písomného splnomocnenia inou osobou.

SMÚtoČnÁ správa

Dňa 7.7.2021 nás navždy opustila p.Vlasta Slezáková rod.Vaňková vo veku 79 rokov, posledne bytom Senica. Posledná rozlúčka bude v Dome smútku Radimov dňa 9.7.2021. Sv.omša o 13.00 hod.

Lekár

MUDr.Landl od 7.7.2021 – 9.7.2021 nebude ordinovať. Zástup (len akútne stavy) pre deti MUDr.Dugová, pre dospelých MUDr.Uhlíková – ZS Holíč. Sestra na ambulancii od 6.30 – 12.30 hod.