SMÚTOČNÁ SPRÁVA

Dňa 19.07.2020 nás navždy opustil náš spoluobčan pán Ján Vymyslický vo veku 77 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 23.07.2020 o 14:00 hod. svätou omšou.

OZNAM

RD Petrova Ves oznamuje svojim členom , ktorí majú záujem v 07/2020 o naturálne ošípané , aby si ich nahlásili u p. Tomšu.

OZNAM

MUDr. Landl počas letných prázdnin nebude ordinovať utorky a štvrtky. Sestra bude v tieto dni na ambulancii po 9.00 hodine.

Upozornenie

Upozorňujeme rodičov, aby deti nevstupovali na hraciu plochu ihriska, nakoľko trávnatá plocha bola chemicky ošetrená. Obmedzenie vstupu trvá do piatka 19.06.2020.