Tlačivo prekročenia hranice na 48 hodín

OZNAM – ZŠ s MŠ UNÍN

Riaditeľka ZŚ s MŠ oznamuje, že od 01.06.2020 sa môžu žiaci 1-5 ročníka ZŠ vrátiť do školy. Dotazník na prihlásenie žiakov je na webovej stránke školy. Vyplniť dotazník je povinný aj pre žiakov, ktorí nenastúpia do školy.

OČKOVANIE PSOV

MVDr. Hazlingerová oznamuje , že dňa 21.05.2020 vo štvrtok od 16:30 hod do 17:15 hod prebehne v obci očkovanie psov proti besnote. Miesto očkovania – pri pošte.

lEKáR

MUDr. Landl oznamuje, že vo štvrtok 21.5.2020 neordinuje. Súrne stavy je možné konzultovať so sestrou, ktorá bude na ambulancii od 6.30-12.30 hod.

lEKáR

MUDr. Landl oznamuje, že vo štvrtok 14.5.2020 neordinuje. Súrne stavy je možné konzultovať so sestrou, ktorá bude na ambulancii od 6.30-12.30 hod.

PREDAJ PRIESAD, KVETOV

Dňa 08.05.2020 v piatok od 07.00 hod. do 13.00 hod a 09.05.2020 v sobotu od 08:00hod do 13:00 hod prebehne predaj priesad, kvetov od predajcu z Kvetinových dní. Predaj prebehne v obci Kátov na parkovisku oproti MŠ pri dodržiavaní
hygienických pravidiel.

OZNAM

Rímskokatolícky farský úrad oznamuje občanom , že sv.omša bude v sobotu 9.5.2020 o 17:30 hod a v nedeľu 10.5.2020 o 9:00 hod.