OZNAM

V dňoch 11.6.2020 a 12.6.2020 MUDr. Landl neordinuje. Súrne stavy konzultujte so sestrou v obvyklom čase.

POĎAKOVANIE Triedenie odpadu

Ďakujeme, že sa snažíte triediť odpad a tým ste prispeli k získaniu certifikátu pre našu obec. Uvedomujeme si, že množstvo vytriedeného odpadu sa bude zvyšovať len vďaka obyvateľom, ktorí budú k triedeniu pristupovať zodpovedne. Výsledky ukazujú, že osveta a vzdelávanie sú najlepšou cestou ako motivovať obyvateľov k tomu, aby sa odpad triedil správne a množstvá vyseparovaného odpadu sa zvyšovali. Prosíme preto, aby ste k triedeniu odpadov pristupovali zodpovedne a snažili sa vytriediť z odpadu čo najviac. Stále máme ešte v tomto smere rezervy. „ĎAKUJEME VÁM“

OZNAM

MUDr. Landl oznamuje, že každý štvrtok nebude ordinovať až do odvolania. Sestra bude prítomná na ambulancii od 6:30 -12:30 hod.

SMÚTOČNÁ SPRÁVA

Dňa 30.05.2020 nás navždy opustila p. Anna Černeková vo veku 74 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude 05.06.2020 o 14:30 v Kunove.

SAMOZBER JAHÔD

Firma Bioaspa s.r.o.Hollého 406 Kúty pozýva na samozber jahôd od 29.5.2020 v čase od 8:00 hod do 18:00 hod na poli pri sídle firmy. Cena za kg 3,50€.

ZŠ s MŠ UNÍN – OZNAM

Riaditeľka ZŠ s MŠ Unín oznamuje , že od 01.06.2020 bude otvorená prevádzka MŠ od 6:30 hod do 15:30 hod, prevádzka Základnej školy od 7:00 hod do 15:00 hod , prevádzka školského klubu a školskej jedálne. Podrobné informácie s organizačnými pokynmi nájdete na webovej stránky školy , s ktorými je nutné aby sa rodičia oboznámili.