Oznam

ZSE oznamuje občanom, že bude prebiehať opis elektromerov od všetkých dodávateľov elektrickej energie. Opis bude prebiehať vo štvrtok 22.10.2020 a v piatok 23.10.2020. Je potrebné vystaviť stav elektromera na viditeľné miesto.

Oznam

MUDr.Landl oznamuje občanom, že dňa 22.10.2020 t.j. vo štvrtok nebude ordinovať. Sestra bude na ambulancii v Uníne prítomná od 6,30 do 12,30 hod., v Štefanove od 7,00 – 8,30 hod.

zber halúzoviny

Oznamujeme občanom, ktorí plánujú orez stromov, nech tak urobia počas soboty /3.10.2020/ a nedele /3.10.2020/, nakoľko skládka halúzoviny bude na budúci týždeň odvezená.

Veľkobjemové kontajnery

Oznamujeme občanom, že od 2.10.2020 do 5.10.2020 budú pristavené veľkobjemové kontajnery za kostolom a u sv.Floriána. Do kontajnerov je prísny zákaz vhadzovať železo, pneumatiky, plastový nábytok a odpad ktorý sa pravidelne zberá.

Lekár

MUDr. Landl oznamuje, že dňa 01.10.2020 sa ordinovať nebude. Sestra bude prítomná na ambulancii v obvyklom pracovnom čase.

oznam ZŠ s MŠ UNÍN

Riaditeľka ZŠ s MŠ oznamuje rodičom žiakov,

že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici uzatvárame od 1.10. do 9.10.2020 celú prevádzku v Základnej škole s materskou školou Unín z dôvodu pozitívne testovaného žiaka na COVID 19.

Vedenie školy doporučuje rodičom, aby sa žiaci zdržiavali len v domácom prostredí.

Zároveň vyzýva rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojho dieťaťa a v prípade príznakov ochorenia horných dýchacích ciest alebo iných ochorení kontaktovali svojho detského lekára. V prípade potvrdenia ochorenia COVID 19 u svojho dieťaťa, neodkladne informujte vedenie školy na telefónnom čísle 0905614464. Ak by sa potvrdili ďalšie pozitívne prípady žiakov v škole, vedenie školy bude takúto situáciu konzultovať s RÚVZ v Senici a v prípade predĺženia uzatvorenia prevádzky školy Vás bude včas informovať. Informácie budú uverejňované na webovej stránke školy https://zssmsunin.edupage.org/ . Žiaci sa budú počas týchto dní vzdelávať dištančnou formou.

Za porozumenie a pochopenie vzniknutej situácie Vám vedenie školy vopred ďakuje.