oznam ZŠ s MŠ UNÍN

Riaditeľka ZŠ s MŠ oznamuje rodičom žiakov,

že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici uzatvárame od 1.10. do 9.10.2020 celú prevádzku v Základnej škole s materskou školou Unín z dôvodu pozitívne testovaného žiaka na COVID 19.

Vedenie školy doporučuje rodičom, aby sa žiaci zdržiavali len v domácom prostredí.

Zároveň vyzýva rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojho dieťaťa a v prípade príznakov ochorenia horných dýchacích ciest alebo iných ochorení kontaktovali svojho detského lekára. V prípade potvrdenia ochorenia COVID 19 u svojho dieťaťa, neodkladne informujte vedenie školy na telefónnom čísle 0905614464. Ak by sa potvrdili ďalšie pozitívne prípady žiakov v škole, vedenie školy bude takúto situáciu konzultovať s RÚVZ v Senici a v prípade predĺženia uzatvorenia prevádzky školy Vás bude včas informovať. Informácie budú uverejňované na webovej stránke školy https://zssmsunin.edupage.org/ . Žiaci sa budú počas týchto dní vzdelávať dištančnou formou.

Za porozumenie a pochopenie vzniknutej situácie Vám vedenie školy vopred ďakuje.