Oznam zš s MŠ unín

Riaditeľka ZŠ s MŠ Unín oznamuje rodičom detí a žiakov, že na základe Uznesenia vlády SR č.77 z 5.2.2021 sa musia i naďalej pri prezenčnom vyučovaní detí a žiakov v MŠ a ZŠ preukázať rodičia aj zamestnanci školy negatívnym testom nie starším ako 7 dní. Preto, aby mohlo pokračovať od 15.2.prezenčné vyučovanie žiakov I.stupňa a detí MŠ musia deti v pondelok ráno znova predkladať nové vyhlásenia o bezinfekčnosti a kópie negatívnych testov jedného zákonného zástupcu (alebo niektorú z výnimiek).