OZNAM – Zber železa

Obec Radimov v spolupráci s MŠ Radimov oznamujem občanom, že v dňoch 11. a 12.  mája t.j. štvrtok a piatok prebehne v našej obci zber železa. Železo je potrebné vyložiť pred svoje domy.