OZNAM – Vývoz TKO

OcÚ oznamuje občanom, že vývoz komunálneho odpadu prebehne dňa 28.12.2017 t.j. vo štvrtok.