OZNAM – Vývoz plastov

OcÚ oznamuje občanom, že vývoz plastov, ktorý sa mal uskutočniť 11.12.2017 sa ruší z dôvodu poruchy na triediacej linke. Náhradný termín vývozu bude oznámený. Za pochopenie ďakujeme.