OZNAM – Výstava

ZO SZCH Unín poriada dňa 25. novembra 2017 zájazd na výstavu hydiny do Nitry. Cena 10 € prihlásiť sa môžete u p. Karasovej Cecílie Unín č.p. 242 mobil: 0903/145507.