OZNAM UPSVaR

ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SENICA Vajanského 17, 905 01 Senica

Oznam ÚPSVaR Senica Vážení klienti a návštevníci úradu, z dôvodu predchádzania nákaze koronavírus bude ÚPSVaR v Senici, Šaštíne-Strážach, Holíči a Skalici pracovať v obmedzenom režime. Na kontakt klientov a návštevníkov úradu, ako aj podávanie, odovzdávanie dokladov je vymedzená na každom pracovisku jedna kancelária v budove, na prízemí, označená ako RECEPCIA. Tu vybavíte všetky veci týkajúce zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny. Odporúčame v maximálne možnej miere využívať na kontakt a vybavenie vecí na ÚPSVaR elektronickú formu – mail, telefón, SMS. Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie obmedzenia. Tento oznam platí od 10.3.2020 do odvolania. Ing. Ján Kovár riaditeľ ÚPSVaR Senica