OZNAM – Stojisko zberného miesta

OcÚ oznamuje občanom že stojisko zberného miesta na uloženie niektorých druhov odpadu za požiarnou zbrojnicou bude z dôvodu bezpečnosti a poriadku na stojisku otvorené v stanovených dňoch a to v stredu od 9:00 hod do 18:00 hod a v sobotu od 9:00 hod do 13:00 hod.