OZNAM – Škola

Vážení rodičia,
slávnostné zahájenie školského roku 2017/2018 v ZŠ s MŠ Unín sa uskutoční dňa 4.9. 2017 o 8:45. Žiaci si so sebou prinesú prezuvky a prváci aj školské aktovky.