oznam – PreruŠenie distribúcie elektriny

Z dôvodu vykonania plánovaných prác bude v nasledovných dňoch prerušená distribúcia elektrickej energie:

Dňa 6.3.2019 od 8:00 do 10:00 hod v nasledovných uliciach – Radimov:

Dňa 6.3.2019 od 12:00 do 14:00 hod v nasledovných uliciach – Radimov:

Dňa 7.3.2019 od 12:00 do 14:00 hod v nasledovných uliciach – Budkovany: