OZNAM – Plasty

OcÚ oznamuje, že najbližší vývoz plastov bude 02.05.2017 v utorok.