OZNAM – Lekár

MUDr. Landl oznamuje, že útorky a štvrtky začína ordinovať spolu so sestrou o 9.00 hod