OZNAM – Lekár

Ordinácia MUDr. Landla oznamuje, že v dňoch 23.11. – 25.11.2016 sa ordinovať nebude. Zastupovať bude deti MUDr. Vicenová, dospelých 23. a 24. 11.2016 MUDr. Bílek a v piatok MUDr. Šulc. Sestra bude prítomná v obvyklom pracovnom čase.