testovaniE COVID 19

Dňa 6.3.2021 t.j. v sobotu v čase od 8,00 – 13,00 hod. sa bude v našej obci testovať na COVID-19. Testovať sa bude v KD.