Oznam k dani z nehnuteľnosti

Oznamujeme občanom u ktorých v priebehu roka 2020 nastala zmena: kúpa, predaj nehnuteľnosti (pozemku, stavby), aby najneskôr do 31.01.2021 podali na Obecný úrad nové daňové priznanie na daň z nehnuteľnosti na rok 2021.