POPLATKY ZA HROBOVÉ MIESTA

Od 25.05.2020 sa vyberá poplatok za nájom hrobových miest. Cena : jednohrob , detský hrob 10 €, dvojhrob 15 € , trojhrob 25 €, štvorhrob 35 €.