OZNAM

OcÚ oznamuje občanom, že stojisko zberného miesta bude v sobotu dňa 15.6.2019 zatvorené.