OZNAM

OcÚ Radimov oznamuje občanom, že odchod autobusu na poslednú rozlúčku s nebohým p. JUDr. Jozefom Minárikom, je zajtra t.j. 11.6.2019 o 11:15 hod. spred budovy pošty Radimov.