oznam

OcÚ oznamuje občanom, že na zberný dvor nepatria staré koberce, váľandy a iný veľkoobjemový odpad. Kontajner na veľkoobjemový odpad bude pristavený v jesennom období a termín bude vopred oznámený.