oznam

OcU Radimov upozorňuje občanov, že na stojisko zberného miesta patria kuchynské oleje – NIE SADLO, ďalej sem patria žiarovky, žiarivky, plechovky, elektro odpad, baterky. Nepatrí sem železný odpad, jeho zber prebehne v jesennom období. Stojisko zberného miesta je otvorené v pracovné dni od 08:00 do 16:00 hodiny, sobotu od 09:00 do 13:00 hodiny, v inom čase je stojisko uzamknuté. Upozorňujeme občanov, že do kompostoviska na cintoríne patrí len zelený odpad, nie kahance, umelé kvety a vence.