oznam

Obecný úrad oznamuje občanom, že od zajtrajšieho dňa, t. j. 16.5.2019 je za pohostinstvom vedľa požiarnej zbrojnice, pristavený kontajner na ČISTÚ TRÁVU. Občania sem môžu vyvážať len čistú, pokosenú trávu zo svojich pozemkov, ale žiadne vetvy zo stromov, krov, alebo znečistenú trávu od kamienkov a pod.. V prípade že občania do tohto kontajnera dajú aj odpad ktorí sem nepatrí, bude kontajner odstavený a táto služba občanovi bude zrušená.