oznam

Obecný úrad oznamuje občanom ktorí si ešte nevyzdvihli známky na popolnice, aby tak urobili najneskôr do 22.5.2019. Dňa 23.5.2019 prebehne v obci vývoz TKO a papiera, popolnice ktoré nebudú označené nebudú vyvezené. Zároveň oznamujeme že sú vyhotovené známky na popol, občania ktorí na ňu majú nárok a si ju ešte nevyzdvihli môžu tak urobiť na obecnom úrade.