oznam

Výbor pozemkového spoločenstva Urbarníci – Unín , pozýva svojich podielnikov na valné zhromaždenie ktoré sa uskutoční 19. mája 2019 o 14 hodine v KD Unín.