oznam

OcÚ Radimov oznamuje občanom, že zajtra, t.j. štvrtok 25.4.2019 o 18:00 hod sa v KD uskutoční odborná prednáška k separácií odpadu za účasti odborného pracovníka z úradu ŽP, ktorý občanom vysvetlí ako správne separovať odpad. Účasť minimálne jedného člena z každej domácnosti je nutná, nakoľko na stretnutí sa budú oproti podpisu vydávať známky na popolnice. OD 1.5. 2019 BUDÚ ZNÁMKOU NEOZNAĆENÉ POPOLNICE NEVYVEZENÉ.