OZNAM

Matica Slovenská, pozýva všetkých občanom na národné slávnosti na Devín dňa 23.4.2015 t.j. sobota.

program:

sv. omša celebruje Arcibiskup Zvolenský

recitácie

vystúpenie folklórnych súborov

ukážky ľudových remesiel

cesta autobusom a vstup na hrad sú zdarma.

Prihlásiť sa môžete do 31.3.2016 na OcÚ