Oznam

6iadame občanov, ktorý majú nahlásený zber haluzoviny, aby ju umiestnili na prístupné miesto. V priebehu zajtrajšieho dňa, t.j. 26. marca – utorok, im bude odvezená.