OZNam

Upozorňujeme občanov na prísny zákaz pálenia orezaných častí stromov, krov a bylín. Tento  odpad sú občania povinný vyvážať do pristaveného kontajnera za pohostinstvom, vedľa hasičskej zbrojnice. Kontajner je pristavený do 31.3.2019.

Kontajner na veľkoobjemový odpad bude pristavený v najbližších dňoch a bude občanom oznámený.