OZNAM

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru upozorňuje občanov na začínajúce sa jarné obdobie, čo predstavuje zvýšené riziko vzniku požiarov vzniknutých v dôsledku spaľovania pokosených alebo ostrihaných častí stromov, kríkov alebo bylín.

Upozorňujeme občanov, že každé spaľovanie musí byť nahlásené na telefónnom čísle 112 a uskutočnené len v prípade priaznivých poveternostných podmienok.